180.000 

Lý do chọn má phanh sau Honda cho xe ga là vì nó mang lại lợi ích và tính năng vượt trội. Việc sử dụng má phanh sau Honda sẽ giúp xe dừng lại nhanh chóng và an toàn hơn, đảm bảo sự ổn định và tránh nguy cơ bị trượt.