PIRELLI 110/70-11 TL 45L UNICO SL38

571.000 

PIRELLI 110/70-11 TL 45L UNICO SL38 đảm bảo an toàn và thoải mái cho hành trình của bạn với công nghệ tiên tiến.