Đôi thụt trước( Phuộc) xe Honda Zoomer-X 2016-2023 chính hãng Honda Thailand.

8.400.000 

Hàng nhập khẩu chính hãng Honda Thailand.