Chai xịt dưỡng xích (chain) Liqui Moly.

200.000 

Chai xịt dưỡng xích Liqui Moly – sản phẩm chất lượng cao giúp bảo vệ và tối ưu hóa xích xe. Sản phẩm dễ sử dụng, hiệu quả và bảo vệ xích lâu dài.